Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Massekrangel ender i Høyesterett

Etter at hver av partene har vunnet i hver sin rettsinstans ender nå krangelen mellom Statens vegvesen og Magne Sveen AS i høyesterett.

Denne uka bestemte Høyesteretts ankeutvalg at saken mellom entreprenøren og staten kan fremmes i landets høyeste rettsinstans.

Bakgrunnen for saken er kontrakten som Magne Sveen vant om bygging av 3,4 kilometers ny to-felts vei på Rv. 4 mellom Amundrudkrysset og almenningsdelet i Gran kommune på Hadeland. Kontrakten hadde en verdi på i overkant av 85 millioner kroner, og ble inngått i mars 2013.

I september 2013 ga entreprenøren en endringsordre til byggherren med bakgrunn i at det var et større område som skulle sprenges bort enn det som de mente var spesifisert i tilbudspapirene.

Sommeren 2014 meddelte Magne Sveen til Statens vegvesen at grunnlaget for beregning av sprengningspris var 24.000 kvadratmeter i konkurransepapirene, mens det reelle tallet var dobbelt så stort – 48.000 kvadratmeter.

De fremmet et tilleggskrav på 10,8 millioner kroner i Gjøvik tingrett, og ble tilkejnt 3,87 millioner kroner fra motparten Staten v/Samferdselsdepartementet.

Saken ble anket videre til Eidsivating lagmannsrett av Staten. De argumenterte med at det var entreprenøren som måtte bære risikoen for feil ved kalkulasjon av tilbudet. Mens Sveen fortsatt var av motsatt oppfatning. Og i lagmannsretten vant Staten frem med sitt syn, og Staten ble tilkjent saksomkostninger.

«Lagmannsretten finner at den kalkulasjonsmetoden som er benyttet av Magne Sveen AS ikke er forsvarlig som grunnlag for kalkulering av enhetspriser ved sprengning. Ved å kalkulere med utgangspunkt i en gjennomsnittlig pallhøyde, alene basert på oppgitt volum og areal (som endatil gjelder en annen prosess), velger en å se helt bort fra de konkrete forhold», står det i dommen.

Nå skal altså Høyesterett behandle tvisten.