Illustrasjon: Bjørnstad Prosjektering

Martin M. Bakken bygger omsorgsboliger i Åsnes

Martin M. Bakken AS oppfører omsorgsboliger,  kontorer, treningssal, kjøkken med mer på  Flisa i Åsnes kommune.

Martin M. Bakken AS oppfører 32 omsorgsboliger, samt kontorer, treningssal, kjøkken med mer på Nedre Kjølen, nær Flisa sentrum i totalentreprise for Åsnes kommune. Bygget består av fire etasjer i stål og betong med totalt 5.350 kvadratmeter bruttoareal. Takkonstruksjonen består av saltak med takstoler og taksperrer. Byggetiden er fra 11.mars 2019 til 3. juli 2020. Kontraktssummen er på 99,4 millioner kroner.