Foto: Isachsen Anlegg
Foto: Isachsen Anlegg

Markerte null skader med fravær i 2023

Torsdag 15. februar markerte Isachsen Anlegg at selskapet hadde null skader med fravær i 2023.

Dette ble markert på alle anlegg, og daglig leder i Isachsen, Ronny Abelsen, er stolt av å summere 2023 med en H1-verdi på null.

– Trygt hjem er selskapets viktigste mål og vi skal aldri gå på kompromiss med sikkerheten til våre ansatte, og andre som jobber i våre prosjekter. Oppfølging av sikkerhetsarbeidet er et ansvar vi alle må ta hver dag, og vi må aldri ta sikkerhet og rutiner for gitt. Markering med kake og sosialt samvær er vel fortjent, og jeg vil gi honnør til alle våre ansatte for at vi klarte målet om null skader i 2023, sier Abelsen i en pressemelding.

HMS-sjef i Isachsen, Iselin Hellum, peker på at sikkerhetsarbeidet er ferskvare, og trekker frem at langsiktig og systematisk arbeid er en viktig årsak til høyere rutinelojalitet hos alle som jobber ute på anleggene.

– Vi har dyktige ledere og HMS-koordinatorer som jobber kontinuerlig med å forsterke våre rutiner og systemer for planlegging og oppfølging av vårt sikkerhetsarbeid. Jeg vil også trekke frem aktiv deltakelse fra alle på de årlige Sikkerhetsdagene som blir gjennomført i prosjektene våre. Vi er en del av sikkerhetskulturprogrammet som ble igangsatt i 2020 i Infra Group, der vi også jobber sammen med våre søsterselskaper Hæhre, Contur og NOMAS og erfaringsutvekslingen vi har gjennom dette samarbeidet er verdifull for oss, sier Hellum via meldingen.

Så langt i 2024 har også Isachsen en H1-verdi på null.