John Arne Ulvan er adm. dir i Mantena. Foto: Bård Gudim
John Arne Ulvan er adm. dir i Mantena. Foto: Bård Gudimwww.gudim.no

Mantena vant storkontrakt med Öresundståg

Mantena fortsetter med vedlikehold av togene som går i trafikk mellom Sør-Sverige og Danmark.

– Dette er en av de største vedlikeholdskontraktene i Norden. Vi takker for tilliten og lover fortsatt hardt arbeid med vedlikehold av togene fra det moderne anlegget i Hässleholm, sier Jon Arne Ulvan, som er administrerende direktør i Mantena i en pressemelding.

Mantena, som er eid av Nærings- og fiskeridepartementet, vedlikeholder og reparerer skinnegående kjøretøy, komponenter og skinnegående anleggsmaskiner for en rekke jernbaneselskaper i Norge og Sverige. Mantena utfører også termisk sprøyting av metaller.

– Vi er dedikerte til det nordiske markedet og er klare til å satse videre når nye anbud skal utlyses. Vi oppfatter denne kontrakten til å være en tillitserklæring til det forbedringsarbeidet og utviklingsarbeidet vi gjør og det inspirerer til å fortsette, sier Jon Arne Ulvan i meldingen.

Öresundståg er et offentlig trafikkselskap med ansvaret for den viktige togtrafikken mellom byene i Sør-Sverige og Danmark over Øresund-forbindelsen, med over seks millioner reisende. Mantena har hatt ansvaret for vedlikeholdet siden oppstarten i 13. desember 2020 og har nå fått fornyet tillit.