– Vi har per nå tomter til å bygge rundt 120-130 boliger, sier Tom Borthen. Blant disse er prosjektet Nylende Park.

– Vi har per nå tomter til å bygge rundt 120-130 boliger, sier Tom Borthen. Blant disse er prosjektet Nylende Park.

Mangeårig bransjetopp satser stort på boligutvikling i Ytre Enebakk

Tom Borthen har de senere årene bygget opp en betydelig virksomhet med hovedfokus på boligutvikling, og kan vise til solide tall.