Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen i Helse- og omsorgsdepartementet foresto den offisielle åpningen av Nasjonalt senter for vanninfrastruktur. Prosjektleder for kurs og opplæring Ove Emil Aker i Vannsenteret til venstre. Foto: Jørn Søderholm

Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen i Helse- og omsorgsdepartementet foresto den offisielle åpningen av Nasjonalt senter for vanninfrastruktur. Prosjektleder for kurs og opplæring Ove Emil Aker i Vannsenteret til venstre. Foto: Jørn Søderholm

Mandag åpnet hun krana for et nytt nasjonalt vannsenter

Norges nye nasjonale senter for vanninfrastruktur åpnet mandag. Vannsenteret skal bidra til å bygge kunnskap og teknologi innen vann og avløp, i møte med klimaendringer, vedlikeholdsetterslep og store investeringsbehov.

Åpningen av byggetrinn 1 av anlegget i Ås utenfor Oslo fant sted to år etter at spaden ble satt i jorda, og mer enn ti år etter ideen om Vannsenteret først ble tatt opp til seriøs diskusjon.

Mandag sto statssekretær Ellen Rønning-Arnesen (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet for den offisielle åpningen av Nasjonalt senter for vanninfrastruktur.

I en pressemelding advarer Rønning-Arnesen mot å ta rent vann i springen og fungerende avløp som en selvfølge.

– De fleste som mottar vann fra vannverk får levert trygt vann i dag. Det kan fort endres. Etterslepet i vedlikehold av ledningsnett i de fleste kommuner er en felles utfordring. Vi tror Vannsenteret vil kunne bli en spydspiss i det viktige arbeidet kommunene står overfor, sa Rønning-Arnesen under åpningen.

Vannsenteret skal være et møtested for opplæring, forskning og utvikling for alle i vannbransjen.

Etterslepet på vedlikehold av VA-infrastrukturen i landet kombinert med et villere og våtere klima gjør behovet større enn det noen gang har vært. Derfor er Vannsenteret viktigere enn noen gang, mener daglig leder Sjur Tveite i Nasjonalt senter for vanninfrastruktur.

– Det er krevende tider. Kostnader øker og krav skjerpes. Kommunene sliter med tildels store vanntap og mye gammel infrastruktur. Nå har vi endelig Vannsenteret oppe og går i første fase. Det skal levere mye nytteverdi for vannbransjen, der kommunene er i spiss, sa Tveite i sin åpningstale.

Norsk Vann, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU, Rørinspeksjon Norge, Maskinentreprenørenes forbund (MEF) og Rådgivende ingeniørers forening (RIF) er blant aksjonærene i vannsenteret, og senteret er bygget med bidrag fra både kommuner og leverandører.