Foran: Simon Ruud - Malthus Uniteam, Øyvind Heggdal - Vard Langsten. Bak: Tom Meek - Malthus Uniteam, Tore Lid - Vard Langsten.

Malthus Uniteam sikret seg storkontrakt med Vard Langsten

Malthus Uniteam og Vard Langsten har inngått en større kontrakt på levering av ti boligrigger og garderobeløsninger. 

- Vi er svært godt fornøyd med denne avtalen. Vi opplever et veldig godt og konstruktivt samarbeid med Vard Langsten, på alle nivå. Begge parter hadde som ambisjon å få på plass 10 boligrigger i rekordfart og det skal vi klare, sier Simon Ruud, leder for Modul Norge i Malthus Uniteam.

Prosjektet er den største enkeltleveransen for Malthus Uniteam siden utbyggingen ved OSL og er en betydelig satsing innenfor boligriggsegmentet og fornyelsen av leieporteføljen.

Leveringen av de første riggene startet tidlig i august og ferdigstilles i disse dager.

- Vi mobiliserer i snitt én boligrigg per uke her oppe. Med godt samspill med underentreprenørene og Vard, har vi klart det. Høyt fokus på HMS, trafikale utfordringer og arbeid i høyde har vært krevende, men nødvendig, sier Tom Meek, prosjektleder for Malthus Uniteam.

Leveransen har vært avhengig av et tett samarbeid også med modulprodusenten, Moelven ByggModul og transportleverandør.

- Lokale aktører rundt verftet i Tomrefjord tar også i et godt tak for at dette prosjektet skal lykkes, noe vi er helt avhengige av, sier Øyvind Heggdal, innkjøpssjef i Vard Langsten

Vard Langsten har den senere tid inngått kontrakter, både med stor cruiseskip-aktør og Forsvaret.

- Dette har gitt verftet en mulighet til langsiktig tenkning, og etableringen av forpleiningsløsninger er satsning for å skape gode sosiale forhold for våre arbeidere, langt frem i tid. Vi tar også ansvaret for å stille gode boforhold tilgjengelig, da et lokalsamfunn som dette ville hatt store utfordringer med å huse alle arbeiderne, sier Heggdal.

Det er i dag cirka 1.000 arbeidere på verftet, hvor cirka 600 skal forlegges på rigg. De øvrige arbeiderne dagpendler inn eller har funnet seg bosted lokalt.