Mæland åpner ny runde med kommunesammenslåing

Selv når antallet kommuner i Norge er kuttet til 356 vil halvparten ha færre enn 5.000 innbyggere. Kommunalminister Monica Mæland (H) vil slå sammen flere.

Uttalelsen var et svar på spørsmål fra Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum i Stortingets spørretime onsdag.

Han viste til at regjeringen under KS' Kommunalpolitisk toppmøte tirsdag antydet at det ville komme en ny bølge med kommunesammenslåinger.

– Hvor lenge har regjeringen tenkt å insistere på sammenslåinger som koster milliardbeløp uten at det blir bedre velferd eller tydelige økonomiske gevinster av sammenslåingene? spurte Vedum.

Han viste til eksempelet med Viken, der prosjektleder Harald Horne har sendt et brev til Statsministerens kontor om at etableringen av storfylket blitt så dyr at staten må spytte inn mer penger for at det ikke skal gå ut over tjenestetilbudet etter at Akershus, Buskerud og Østfold er slått sammen.

– Det er helt riktig at jeg er opptatt av kommunereform, vi går fra 422 til 356 kommuner neste år. Det er bra, det gir større enheter og bedre og mer robuste kommuner, svarte Mæland.

– Men jeg er også veldig bekymret. Etter 1. januar neste år er det fortsatt sånn at halvparten av kommunene har under 5.000 innbyggere, og noen av dem under 3.000 innbyggere. Det er ikke bærekraftig, fortsatte hun.

Hun viste til at alle kommunene kjemper om samme ressurser hva gjelder kompetanse i tjenestene, og at unge kompetente mennesker ikke nødvendigvis drømmer om å flytte til små kommuner der de må være alene på jobb.

– Derfor må vi jobbe for å få flere større administrative enheter som er i stand til å tiltrekke seg kompetanse, sa Mæland.

Når det gjaldt eksempelet fra Viken, viste hun til at denne prosessen ikke er ferdig og at man dermed ennå ikke kan vurdere konsekvensene av sammenslåingen.