Må sikre ulykkesbygården i Oslo innen to uker

Eieren av bygården i Trondheimsveien 6, der takgesimsen søndag kveld raste ned og forårsaket at en kvinne døde, må innen to uker sikre eiendommen.

Hvis ikke bygårdens eier John Dahl Kongsvik sikrer eiendommen innen fristen, må han betale 300.000 kroner i bot. Vi har gitt ham et pålegg om tvunget sikring av bygget. Hvis han ikke utfører dette innen to uker, får han en tvangsmulkt på 300.000 kroner, sier direktør Ellen de Vibe i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune til Dagbladet. I pålegget ligger det et krav om at et uavhengig firma skal finne ut hvordan bygget kan sikres. Det skal også leveres en rapport som bevis på at arbeidet er blitt gjennomført. Vi varsler også et rivningspålegg. Det er mulighet for tvangsmulkt dersom han ikke sluttfører rivningssøknaden innen 18. januar. Han må også rive bygget innen én måned etter at han har fått den endelige rivningsgodkjennelsen av oss, sier de Vibe. Kongsvik sier han startet sikringen tirsdag, og han vil følge pålegget fra Plan- og bygningsetaten.