Jon Sandnes

- Må innføre Lille-Doffin

BNL mener koronakrisen aktualiserer innføring av Lille-Doffin for oppdrag under 1,1 mill.

– Åpenhet i offentlig innkjøp er viktig, da det vil bidra til å øke markedet for seriøse bedrifter, sier Jon Sandnes, administrerende direktør i BNL til BNLs nettsider.

Han forteller at BNL har ved mange anledninger pekt på at det er behov for tydelige signaler fra regjeringen om at kommuneøkonomien blir styrket for å dempe usikkerheten rundt om i kommunene. 

– Det er viktig at pågående og planlagte prosjekter ikke stopper opp, og at nye oppdrag kommer ut i markedet. Næringen består i all hovedsak av små og mellomstore bedrifter som ikke klarer å delta i konkurransen om de store prosjektene. Det ville være riktig at vi nå får på plass en enkel kunngjøringsplikt i et Lille-Doffin for små anskaffelser, sier han, og peker på at BNL-bedrifter melder om at det tæres hardt på ordrereserven.

– Skal vi unngå permitteringer og konkurser må bedriftene ha markedsadgang. Åpenhet gjør det også enklere for de små og mellomstore bedriftene å være med å konkurrere om oppdragene, sier Sandnes videre.

Han peker på at de mindre oppdragene er mindre byråkratiske å tildele, samtidig som det innebærer kortere ventetid. 

 – Det haster å få dette på plass for å redde mange små og mellomstore bedrifter i hele landet. BNL mener det er svært viktig å stille strengere krav til alle oppdragsgivere og leverandører. Det offentlige anskaffer for cirka 500 milliarder kroner i året. Denne innkjøpsmakten kan og må brukes til å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Det offentlige bør satse på å gi oppdrag til de seriøse bedriftene i næringen som har egne ansatte, kompetanse og lærlinger. I dag går mange av disse jobbene under radaren, og det er svært uheldig, avslutter han.