Må informere om import av regnskogtømmer

Klagenemnda for miljøinformasjon pålegger elleve norske importører av regnskogstømmer å gi Regnskogfondet informasjon om vareutvalget og trevirkets opprinnelse.

Treimportørene har ikke villet gi ut denne type informasjon fordi de mener importen av regnskogtømmer til Norge har en helt ubetydelig påvirkning på miljøet, og fordi de vurderer informasjonen som konkurransesensitiv. Pålegget ble fattet i et enstemmig vedtak i Klagenemnda, ifølge en pressemelding fra Regnskogfondet. Vedtaket gjør det vanskeligere å komme med udokumenterte påstander om at trevirke som kommer til Norge kommer fra «bærekraftig hogst», sier Nils Hermann Ranum i Regnskogfondet.