Slik skal Sofienberg skole bli når rehabiliteringen er ferdig. Illustrasjon: Ola Roald AS

Lyser ut skolerehab med solfasade

Sofienberg skole i Oslo skal få ny fasade med solenergiproduksjon og lavt energiforbruk, samtidig som materialer skal brukes på nytt. Nå legger Undervisningsbygg entreprisen ut på Doffin.

Sofienberg skole er en ungdomsskole i bydelen Grünerløkka i Oslo, og består av to bygninger som er bundet sammen med et mellombygg. Betongbygget fra 1970 som nå skal rehabiliteres, er i fire etasjer på vel 2.600 kvadratmeter. Det skal få ny fasade som gjør at bygget bruker lite energi og når kravene til passivhusnivå på klimaskallet. De nye fasademodulene vil ha integrerte solceller på den sørvendte fasaden, og det vil også være solcelleanlegg på taket.

I prosjektet skal blant annet ytterdører, port, belysning, radiatorer og kabelføringer brukes videre i det rehabiliterte skolebygget. Vinduer, dører og andre materialer blir tatt ut og gjenbruket i andre prosjekter.

- Dette er et spennende prosjekt som krever en entreprenør med god teknisk forståelse og stor evne til å planlegge prosjekter i detalj. Her vil alle involverte sitte igjen med viktig lærdom, som vil komme godt med for å løse oppdrag med liknende utfordringer i fremtiden, sier Anders Løkke, prosjektleder for Undervisningsbygg Oslo KF i en pressemelding.

Han understreker at kommunen ser etter en entreprenør med kompetanse på miljø og gjenbruk.

Arbeidet ved Sofienberg skole blir utlyst som en generalentreprise i på Doffin 14. oktober 2020. Selve rehabiliteringen er planlagt gjennomført i løpet av våren sommeren og høsten 2021, men hovedtyngden vil komme i juni, juli og august.

- Det mest utfordrende i prosjektet er at vi har kort tid til å demontere eksisterende fasader og montere nye elementfasader, samtidig som vi har ambisiøse bærekraftmål på ombruk, solceller og energiforbruk, sier prosjekteringsgruppeleder Petter Skattum i Multiconsult i meldingen.

Multiconsult er rådgiver for Undervisningsbygg Oslo KF i prosjektet, med Ola Roald AS som arkitekt.