Lyser ut konsulentoppdrag om bilfritt Oslo

Plan- og bygningsetaten i Oslo lyser ut oppdrag om å lage en del av et byregnskap for et bilfritt Oslo sentrum.

Assisterende direktør i Plan- og bygningsetaten i Oslo, Hogne Hove. Foto: Plan- og bygningsetaten

Det kommer frem av en pressemelding fra Plan- og bygningsetaten etter at oppdraget ble lagt ut på doffin.no.

─ Byøkonomi handler om markedskreftenes rolle som drivkraft i byutviklingen. Vi ønsker å finne ut mer om hvordan markedet påvirkes av endringene som skjer i sentrum nå. Derfor har vi lyst ut et oppdrag om å lage en del av et byregnskap for Oslo, uttaler assisterende direktør i Plan- og bygningsetaten, Hogne Hove, i pressemeldingen.

Byregnskapet planlegges utviklet over de tre modulene byliv, byøkonomi og bymiljø.

─ I denne omgang har vi lyst ut et oppdrag som skal se på ulike elementer som omsetning i næringene, ansatte i næringslivet, fordeling på bransjer, og bruken av bygningene, sier Hove.

Oppdraget har tilbudsfrist 9. januar. I tilbudet skal det foreslås en metode for hvordan man kan måle endringer i byen når det gjelder byøkonomi.

─ Vi gjør dette i samarbeid med næringslivet. Byregnskapet skal være et felles kunnskapsgrunnlag på tvers av bransjer for å dokumentere endringer i byen. Et av målene er å utvikle en metode der byens regnskap for sentrum kan følges over tid, understreker Hove i pressemeldingen.