Nytt museum, opera- og kulturhus i Kristiansund. Illustrasjon: C.F. MøllerNytt museum, opera- og kulturhus i Kristiansund. Illustrasjon: C.F. Møller

Lyser ut konkurransen om opera- og kulturhus i Kristiansund

Byggherre OMKK Eiendom lyser ut konkurransen om totalentreprise med samspill for nytt museum, opera- og kulturhus i Kristiansund.

Det skriver OMKK Eiendom i en pressemelding etter at konkurransegrunnlaget for opera- og kulturhuset be lagt frem for OMKK-styret sist torsdag.

– Dermed har vi nådd enda en viktig milepæl for prosjektet, kommenterer styreleder i OMKK Eiendom, Eigunn Stav Sætre.

Tildelingskriteriene i konkurransen er 60 prosent pris og 40 prosent kvalitet. Akustiker, scenetekniker og øvrige spesialrådgiverne ansees som så viktige at det kan bli lyst ut i egen konkurranse, og at disse senere vil bli tilknyttet totalentreprenør, heter det i pressemeldingen.

Prosjektledelsen gjennomførte dialogkonferanse 14. januar, og har i ettertid hatt samtaler med flere rådgivere og entreprenører, heter det i meldingen.

– Det har vært stor interesse for prosjektet, og det kom viktige innspill både på konferansen og i samtalene, sier prosjektleder Dagfinn Storvik i Xpro, som har utarbeidet konkurransegrunnlaget.

En usikkerhetsanalyse gjort i vinter viser, ifølge pressemeldingen, at prosjektet etter nedskalering kan bygges innenfor rammen på 690 millioner kroner, med tillegg for lønns- og prisstigning frem til ferdig bygg i 2024. Endelig kostnadsramme blir da 764 millioner kroner i 2024-kroner.

Styret vedtok torsdag å lyse ut konkurranse på totalentreprise med samspill, på bakgrunn av arbeidet gjort av prosjektledelsen. Konkurransedokumentet er tilgjengelig på Doffin.