Ekte hussopp i treverk bak murpuss. Innmurt trekonstruksjon som er i ferd med å miste bæreevnen.

Lukt er ofte det første varseltegnet på råteskader

Hvert eneste år et det tusenvis av norske hjem som får problemer med fukt, muggsopp, svertesopp eller ulike råtesopper. 

Daglig kommer det henvendelser til Norsk Hussopp Forsikring fra folk som enten har eller mistenker råteskader på hus eller hytte. Lukt er ofte det første varseltegnet.

- Jo før man oppdager en begynnende skade og får satt i gang tiltak, jo større er sjansen for at du slipper unna med småreparasjoner. Det krever både erfaring og kompetanse for å vite hvor man skal lete og hvilke tegn man skal se etter, men mye kan man også oppdage selv. Råteskader oppstår ofte på steder hvor det kan være vanskelig å komme til og lukt er ofte det første tegnet på et fuktproblem i huset, forteller Svein Stormoen skadesjef i Norsk Hussopp Forsikring.

Disse luktene bør du være oppmerksom på
Fukt og råte lukter forskjellig avhengig av hvilken tilstand den er i, hvor langt det har fått utviklet seg og hvilken type sopp som har angrepet. Kjelleren er et av de vanligste stedene i huset å finne fukt, og den såkalte «kjellerlukten» er lett å kjenne igjen.

– Kjellerlukt kan være et tegn på at du har et fuktproblem i huset. Fukt er en forutsetning for utvikling av råteskader da råtesoppene er avhengig av fukt for å utvikle seg. Årsaken til soppdannelser i bygninger er derfor hovedsakelig fuktproblemer, forklarer Stormoen.

Under kraftige angrep av ekte hussopp kan det oppstå en lukt som minner om fersk sjampinjong , den vi bruker i matlaging.

– Den litt rare lukten av sopp i huset kan være råtesopp som har angrepet. Ser du i tillegg støv som ligner på kanel er det ganske sikkert ekte hussopp. I slike tilfeller bør det gjøres umiddelbare tiltak, sier Stormoen.

Jordlukt er en tredje lukt som kan være tegn på råteskade. Denne lukten kan minne om en potetkjeller eller jordkjeller.

– Stormoen forteller at jord er biologisk avfall som i likhet med råteangrepet treverk er nedbrutt materiale. Det er altså det nedbrutte materialet som avgir det vi omtaler som «jordlukt».

En av de vanligste og kanskje mest gjenkjennelige luktene er mugglukten. Denne lukten er ikke noe direkte tegn på en råteskade, men både mugg- og råtesopper er avhengig av fukt.

– Steder hvor det er mugg har et fuktig miljø hvor også råtesopper kan trives og utvikles. Imidlertid så krever råtesopper høyere fukt over lengre tid enn muggsopper for å utvikles. Oppdager du mugg i huset anbefales det å finne årsaken til problemet, så er man sikker på at det ikke er grobunn for råtesopper og påfølgende bygningsskader, sier Stormoen.

- Oppdager du råteskader i huset bør du kontakte forsikringsselskapet så snart som mulig, spesielt om du mistenker ekte hussopp da dette er en råtesopp som kan gjøre stor skade. Overflatesopper som mugg- og svertesopper er ikke dekket av forsikring da disse ikke har nedbrytende evner på treverket, heter det i en medling fra Norsk Hussopp Forsikring.