Lover snarlig svar om grønne sertifikater

Samtalene med Sverige om grønne sertifikater står tilsynelatende i stampe. Olje- og energiminister Åslaug Haga (Sp) lover å komme med en avklaring innen 1. juli.

- I klimaforliket står det at vi skal komme tilbake til denne saken innen 1. juli. Det skal jeg love at vi gjør, sier Haga til NTB.

I klimaforliket som regjeringspartiene, KrF, Venstre og Høyre inngikk i januar, framgår det at regjeringen må finne et fullgodt alternativ til sertifikatordningen dersom et resultat ikke er klart innen 1. juli.

Til tross for at samtalene med Sverige har gått langt tregere enn regjeringen hadde håpet, har Haga fortsatt tro på at det blir et felles norsksvensk sertifikatmarked.

- Vi er fortsatt optimister med tanke på å få på plass et grønt sertifikatmarked, men når det kan tre i kraft, får vi komme tilbake til, sier hun.

Det største hinderet på veien mot et felles norsksvensk sertifikatmarked er EUs fornybardirektiv som er under utarbeidelse. På begge sider av Kjølen er det frykt for at direktivet vil kunne hindre det grønne samarbeidet.