Solon Eiendom kjøper to store næringseiendommer på Sofiemyr. Selger er Loe Utvikling

Loe selger eiendommer for halv milliard

Solon Eiendom kjøper to store næringseiendommer på Sofiemyr. Selger er Loe Utvikling. Eiendommene er avsatt til boligformål i forslag til ny kommuneplan.

Det er inngått avtale mellom Loe Utvikling AS og Sofiemyr Næring AS om overdragelse av eiendommene Kongeveien 47 og Fløisbonnveien 2-4 på Sofiemyr.

Bak Sofiemyr Næring står Solon Eiendom ASA og Vatne Property AS, heter de ti en pressemelding fra Loe Utvikling..

Eiendommene består av lager/logistikk med en bebyggelse på 31.000 m2 og et tomteareal på 63 dekar.

Vektet gjenværende leietid er syv år med en årlig leie på 25 millioner kroner.

Loe kjøpte begge eiendommene på utløpende korte kontrakter hhv i 2014 og 2016. Loe har de siste årene jobbet med å tilpasse bygningene for nye virksomheter, samt å åpne muligheten for transformasjon til boligformål.

I forslag til ny kommuneplan for Nordre Follo 2019-2030 er området nå avsatt til boligformål.

- Transaksjonen viser at Loe har lykkes med utviklingsstrategien, og Solon har overtatt to veldrevne eiendommer med betydelig potensiale. Kombinasjonen av forutsigbar kontantstrøm og utviklingspotensial traff godt i markedet, skriver Loe i meldingen.

- Vi jobber hardt for å lykkes med våre prosjekter. Sofiemyr er ikke et unntak, og vi er stolt over det vi har fått til. Nå innså vi at prosjektet trenger en dyktig boligutvikler til å videreføre dette, så vi kan sette våre ressurser inn på å løse utfordringer som vi er best på - å se nye muligheter der andre ikke ser dem, forteller Tomas J. Tenden og Christian Kulberg i Loe.

- I Solon Eiendom anser vi hvert enkelt prosjekt som unikt, og at enhver tomt har en verdi for lokalsamfunnet. Solon Eiendom har flere vellykkede boligprosjekter i Oppegård kommune, og har Follo som en av våre hovedsatsningsområder. På Sofiemyr vil vi utvikle det prosjektet vi mener er best for området, sier Tom André Svenning-Gultvedt, utviklingsdirektør i Solon Eiendom.