Eier Lars Loe (t.v.) og fabrikksjef Bjørn Tore Ødegård. Foto: Loe Rørprodukter
Eier Lars Loe (t.v.) og fabrikksjef Bjørn Tore Ødegård. Foto: Loe Rørprodukter

Loe Rørprodukter ISO 14001-sertifisert

I Loe Rørprodukter AS har man nå fått på plass en NS-EN ISO 14001:2015 sertifisering.

- Dette er en del av vårt kontinuerlige og langsiktige miljøarbeid, forteller eier Lars Loe og fabrikksjef Bjørn Tore Ødegård i en pressemelding.

- Med denne sertifiseringen dokumenterer vi at den jobben vi har gjort, den jobben vi gjør og vår framtidige innsats har et tydelig fremtidsrettet miljøfokus. Gjennom systematisk arbeid med miljøstyring av arbeidsprosesser og tydelig definerte målsetninger har vi nå lagt grunnlaget for å imøtekomme de økende kravene fra myndigheter og anleggsbransjen, legger Lars Loe til.

Etter gjennomført sertifiseringsprosess i regi av Kontrollrådet er Loe Rørprodukter AS med alle tilhørende avdelinger miljøsertifisert innen NS-EN ISO 14001:2015. Øvrige bedrifter knyttet til Loe-konsernet skal gjennomføre sertifisering fortløpende.

- Etter sertifiseringen som dokumenterer vårt målrettete miljøarbeid starter nå den virkelige oppgaven med å gjennomføre kontinuerlige forbedringer slik standarden legger opp til. Vi har derfor utarbeidet miljømål som er obligatorisk for hele virksomheten, og disse skal revideres og justeres jevnlig, skriver selskapet i meldingen.

Dette omfatter å redusere energiforbruk i produksjon og administrasjon, å redusere mengde restavfall med optimalisert kildesortering, å redusere vannforbruk ved bedre resirkulering av vaskevann fra rengjøring av produksjonsutstyr samt utslippskontroll.

Fra fabrikkanlegget i Hokksund. Foto: Loe Rørprodukter

Fra fabrikkanlegget i Hokksund. Foto: Loe Rørprodukter