LO vil ha eiendomsskatt i Oslo

Hvis Oslo innfører eiendomsskatt kan kommunen få inn godt og vel 2 milliarder årlig. Dermed kan barnehager, skoler, helsesektoren og eldreomsorgen unngå kutt, mener LO i Oslo.

– Velferdstilbudene sikres med eiendomsskatt, sier Roy Pedersen, leder av LO i Oslo til Dagsavisen.

I forslaget til Oslo-budsjett for 2015 kuttes det rundt 190 millioner kroner til bydelene. Det kunne vært unngått med eiendomsskatt, mener LO.

– Vi kunne sikret barnehagene penger til vikarer ved sykefravær. Vi kunne også unngått nye kutt i tilbudet om hjemmehjelp til dem som trenger det og mye annet, sier Pedersen.

Beregningene er utført av rådgiver Stein Stugu i De Facto, kunnskapssenter for fagorganiserte. Han konkluderer med at samlet eiendomsskatt på sikt kan bli på om lag 2,5 milliarder kroner, men understreker at beløpet er svært usikkert. Det tilsvarer i så fall 5 prosent av neste års Oslo-budsjett på vel 50 milliarder kroner.

LO vil ha et solid bunnfradrag, slik at de som eier de minste og rimeligste leilighetene skal slippe å betale eiendomsskatt.

– Vi har landet på at det skal være et bunnfradrag på 3 millioner kroner. På den måten skåner vi dem som har minst, sier Pedersen.

En bolig med markedsverdi på 4 millioner kroner vil få en årlig eiendomsskatt på 1.400 kroner ved en skattesats på 7 promille.

Effekten av et bunnfradrag på 3 millioner, vil være at boliger med markedsverdi opp til om lag 3,7 millioner kroner slipper skatt, ifølge beregningene.