Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

LO kan vedta forbud mot bemanningsbyråer

Et mindretall i redaksjonskomiteen på LO-kongressen vil at organisasjonen skal jobbe for å forby bemanningsbyråer. 

– Innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak er i enkelte bransjer i ferd med å utkonkurrere faste ansettelser, heter det i LOs nye handlingsprogram som vil bli vedtatt fredag.

Bygge- og anleggsbransjen pekes ut som en versting, i likhet med luftfarten, der «atypiske ansettelsesforhold» ifølge LO truer sikkerheten.

– Løse tilknytningsforhold og usikkerhet til arbeid gir rom for utnyttelse av arbeidskraften, noe som utfordrer den norske arbeidslivsmodellen, poengteres det.

Flertallet i redaksjonskomiteen vil jobbe for at innleie som hovedregel ikke skal være tillatt og at tidsbegrenset innleie bare skal kunne avtales der det er hjemmel for det i landsomfattende tariffavtale.

Redaksjonskomiteens mindretall går lenger og vil ha et forbud mot bemanningsbyråer.