Illustrasjon Borealis Arkitekter

LNS bygger sykehustunnel i Narvik

LNS har fått en tunnelkontrakt i Narvik i forbindelse med byggingen av nytt sykehus i byen. Prosjektet har en ramme på i overkant 126 millioner kroner.

Det skriver LNS på sine nettsider.

Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) har vedtatt at det skal bygges nytt sykehus på Furumoen i Narvik. UNN har gjennomført anbudskonkurranse om bygging av adkomsttunnelen. LNS fikk kontrakten i konkurranse med Skanska og Implenia.

Tunnelen som skal bygges er på 600 meter og går fra rett sør for Hålogalandsbrua og frem til tomten til det nye sykehuset på Furumoen i Narvik. Tunnelen har en stigning på seks prosent og byggetiden er beregnet til cirka 13 måneder, melder LNS.

Prosjektet er et samarbeid mellom UNN og Narvik kommune. Byggingen skal starte i 2019 og sykehuset skal stå ferdig i 2022.