Liverpool har mistet sin verdensarvstatus. Foto: Bjørn-Erik Wøien / Riksantikvaren
Liverpool har mistet sin verdensarvstatus. Foto: Bjørn-Erik Wøien / Riksantikvaren

Liverpool mistet verdensarvstatus etter fortetting

Verdensarvkomiteen vedtok 21. juli å frata Liverpool status som verdensarvområde etter fortetting og utbygging i strid med UNESCOs råd.

Det skriver Riksantikvaren i Norge i en pressemelding torsdag.

Havneområdet i Liverpool ble oppført på UNESCOs verdenarvliste i 2004. Siden 2006 har verdensarvområdet blitt fortettet med høyhus, og det er gjort store endringer i området i strid med råd fra UNESCO. Liverpool ble oppført på listen over verdensarv i fare i 2012, og nå er den britiske byen altså fjernet fra listen.

– Liverpool er en by mange i Norge kjenner og har et forhold til. Det er trist at verdensarvområdet, som er det gamle havneområdet, nå er strøket fra listen. Liverpool har stått på listen over verdensarv i fare i mange år, og Storbritannia har hatt mange muligheter for å endre utviklingen slik at de fremragende universelle verdiene kunne ivaretas, sier riksantikvar Hanna Geiran i pressemeldingen.

Saken ble diskutert i verdensarvkomiteen, som har sitt årlige komitémøte fra 16. til 31. juli med Kina som vertsland. Komitélandene hadde, ifølge pressemeldingen, ulike syn på saken, og Norge foreslo avstemning. Voteringen endte med flertall for å stryke Liverpool fra verdensarvlisten.

Det er 194 land som har ratifisert verdensarvkonvensjonen. Av disse velges 21 land til verdensarvkomiteen. Norge ble valgt inn i komiteen i 2017, og går ut av komiteen i år. Den norske delegasjonen ledes av riksantikvar Hanna Geiran, og delegasjonen har sammensetning fra Riksantikvaren, Miljødirektoratet, Klima- og miljødepartementet og den norske UNESCO-delegasjonen i Paris.