Illustrasjonsfoto: Schneider Electric.

Litt rimeligere energieffektivisering

Med det nye byggautomasjonssytem SmartStruxure Lite skal det være mulig å oppnå energibesparelser på opp til 30 prosent samtidig som installasjonsutgiftene reduseres med 50-70 prosent, hevder Schneider Electric. Det gjelder også i eksisterende bygg.

─ Det er mange eksisterende bygg i Norge som trenger energitiltak, men investeringsutgiftene er ofte en utfordring. Systemene for byggautomasjon har hittil vært utviklet for nye og større bygg, og omfattet løsninger som ikke anvendes eller er ulønnsomme for eksisterende eller små og mellomstore bygg. SmartStruxure Lite skal fylle dette gapet, sier Nariman Fakhraee, ansvarlig for Solution Management hos energispesialisten Schneider Electric i en pressemelding.

Sømløs integrasjon og raskere installasjon

SmartStruxure Lite åpner for sømløs integrasjon av systemkomponenter og teknologi - også fra tredjepartsleverandører og er således unikt i sitt slag. Dette gjør systemet, spesielt i forhold til andre byggautomasjonsløsninger på markedet, lett å integrere i eksisterende strukturer.

─ En annen stor fordel er redusert installasjonstid takket være de trådløse styringsløsningene. Beregninger viser at totale installasjonskostnader kan reduseres med 50-70 prosent. Det gjør energieffektiviseringstiltak mer aktuelle for aktører med eksisterende bygg og lavere budsjetter. Lavere energiutgifter, bedre komfort og inneklima samt en bedre miljøprofil er resultatet, påpeker Fakhraee.

Skapt for moderne bygg i endring

SmartStruxure Lite gir byggeiere fleksibiliteten de trenger for å omstrukturere bygg uten for store kostnader, og lokaler kan raskt tilpasses organisasjonsendringer.

─ Systeminstallasjonen er rask, fleksible og kan foregå uten driftsstans. Dette passer perfekt i anlegg hvor prosesser ikke tåler avbrudd og i bygg som skoler, hoteller og kontorer, hvor lokalene må forandres raskt ved endrede behov, avslutter Fakhraee.

"SmartStruxure Lite" er et nytt tillegg til Schneider Electric SmartStruxure. Systemet integrerer styring av varme, ventilasjon, belysning, energidistribusjon og andre tekniske anretninger i ett brukervennlig grensesnitt. Det er spesielt utviklet for små og mellomstore bygg, samt oppgradering av eksisterende bygninger i alle størrelser.