Lite sannsynlig at det blir noe sykehushotell

Styreleder Steinar Marthinsen ved Rikshospitalet HF ser det som lite sannsynlig at det blir noe av det påbegynte nye sykehotellet ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet.

- Jeg ser ikke særlig lyst på dette slik situasjonen er i dag. Hvis byggingen skal finansieres på en annen måte, vil det innebære at vi må ut med mer penger enn vi har, sier Marthinsen til NTB.

Han mener det triste ved saken var at byggingen ble påbegynt uten at de nødvendige fullmakter til å sette i gang forelå.

- Nå må vi gjøre det beste ut av det. Styret vil be om å få alle konsekvenser forelagt, og saken vil bli behandlet på det ordinære styremøtet 7. mai. Men det kan også tenkes at vi innkaller til et ekstraordinært styremøte før denne datoen, sier Marthinsen.

Han mener det er viktig å konkludere på en ryddig måte med entreprenørselskapet Peab som tidligere har fremmet et krav om 28 millioner kroner i erstatning.

Styret i Helse Sør-Øst sa onsdag kveld nei til å bygge et nytt sykehushotell ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet.