LINK og JOIN21 lanserer digitalt verktøy for arbeidsplassutforming

Agiliate er et planleggingsverktøy, utviklet av Join21 og LINK Arkitektur, for bedrifter som vil omorganisere lokalene i forbindelse med flytting eller ombygging.

Det skriver LINK Arkitektur i en pressemelding på sine nettsider.

Gjennom en digital medvirkningsprosess skal dagens situasjon og morgendagens behov kartlegges, og slik brukes verktøyet til å anbefale arealfordeling tilpasset bedriftens arbeidsplassorganisering og samhandling.

– Agiliate vil bidra til å gjøre organisasjoner mer fleksible og smidigere. Ettersom vår metode er en handling, hadde vi behov et verb som beskriver «hvordan gjøre noe mer agile», altså «to agiliate something». Agiliate er dermed ikke bare et nytt digitalt verktøy, men også et nytt verb utledet av adjektivet agile. Såpass smidige måtte vi tillate oss å være, sier Jan Taug i JOIN21 og Pontus Brusewitz i LINK Arkitektur i pressemeldingen.