Rolf Maurseth, fung adm dir LINK arkitektur. Foto: Hundven-clements Photography

LINK arkitektur inn i Arkitektbedriftene

Norges største arkitektkontor, LINK arkitektur, har nå meldt seg inn igjen i bransjeforeningen Arkitektbedriftene.

- Arkitektbedriftene arbeider for de beste rammebetingelsene for sine medlemmer og de store utviklingstrekkene i bransjen. Derfor ønsker vi å melde oss inn igjen, sier fungerende administrerende direktør i LINK Arkitektur Rolf Maurseth.

LINK arkitektur er Norges største arkitektkontor med over 200 ansatte i Norge og 350 ansatte i Skandinavia fordelt på 14 lokale kontor. Selskapet har vokst mye i omsetning de siste årene.

Arkitektbedriftene er en uavhengig arbeidsgiver- og bransjeforening for omtrent 90 prosent av landets arkitektkontor. Foreningen arbeider for økt kvalitet i områdeutvikling og bygg gjennom kompetanse og bedre byggeprosesser.

- Vi er glade for at LINK nå er tilbake i fellesskapet. De er viktige for arkitektenes samlede tyngde inn i byggenæringen, sier administrerende direktør Egil Skavang i Arkitektbedriftene.