Lillestrøm kommune anbefaler å koke drikkevann

Lillestrøm kommune anbefaler de fleste av innbyggerne å koke drikkevannet.

Anbefalingen gjelder alle som bor i de tidligere Sørum-kommune, Gansdalen, samt Enebakkneset i tidligere Fet, skriver kommunen på sin nettside.

Grunnen er at kvaliteten på vannet fra Glomma har blitt betydelig dårligere, med mer grums i vannet. Den økte mengden partikler gjør at rensingen ikke blir effektiv nok.

Beslutningen er fattet i samråd med Mattilsynet.

Kommunen skriver at vannverket jobber kontinuerlig utover kvelden for å få rent vann i springen så snart som mulig, men at situasjonen kan vare i noen dager.

Rent vann i alle institusjoner blir ivaretatt av kommunen.

Innbyggerne skal få en SMS når vannet ikke lenger må kokes.