Leserinnlegg som engasjerer

Daglig leder Kenneth Waal i Mestertak Service skrev tidligere denne uken en kronikk om utviklingen av håndverkerfaget, billig arbeidskraft, sosial dumping og dårlig HMS i byggenæringen på bygg.no. Reaksjonene har ikke latt vente på seg.

Saken er per nå vår mest leste sak på bygg.no, kommentarene rundt artikkelen er mange og interessen er åpenbart stor rundt teamet han skriver om. Han går relativt sterkt ut når han beskriver hans oppfattelse av tilstanden i deler av norsk byggenæring – med beskrivelser om firmaer som ikke følger lover og regler, og utviklingen med stadig flere utenlandske firmaer trekkes frem. Han peker på at mange av de norske er i ferd med å bli skviset ut av markedet. Man kan være enig eller uenig i innholdet, men at han har løftet frem en tematikk mange er opptatt av er det ingen tvil om.

Fokuset på billigste pris er det mange både i og utenfor næringen som er opptatt av. Waal er langt fra alene om å mene at mange tradisjonsrike virksomheter står i fare for å måtte pakke sammen om ikke forholdene endrer seg. Innen deler av håndverkeryrkene er det mange seriøse aktører som sliter i konkurransen med de som ikke er så opptatt av å følge alle regler og forskrifter. Skal man følge boka til punkt og prikke er det veldig mange som vil velge bort disse selskapene – de blir for dyre i forhold til konkurrentene som operer litt mer i gråsonen. Dette gjelder både norske og utenlandske selskaper.

De er lenge siden denne utviklingen startet, men den har for alvor slått inn de siste årene- og da spesielt innen enkelte deler av håndverksgruppene. Spesielt tungt er det innen privatmarkedet. Det er synd å si det, men i takt med velstandsøkningen her i landet ser det ut til at vi er blitt stadig mer opptatt av å spare mest mulig på den materielle tingen som betyr mest for oss – boligene våre. Pris er det første og siste sprømålet som stilles – andre forhold kommer senere - eller blir ikke tatt opp i det hele tatt. Denne utviklingen er ikke enkel å snu.

Håndverkerne har selvsagt en jobb å gjøre med å hjelpe kundene på riktig spor, men det er byggherrene, du og jeg, som har en jobb å gjøre her med å bidra til å snu en bekymringsfull utvikling.

Vi kommer helt sikkert til å lese flere innspill tilsvarende det den daglige lederen av taktekkerfirmaet i Trondheim forteller om også fremover. Frustrasjonen er åpenbart stor i deler av næringen.