Lederskifte i AS Ingeniør Gunnar M. Backe

Frode Antonsen (49) er ansatt som administrerende direktør for AS Ingeniør Gunnar M. Backe i Oslo, ett av selskapene i BackeGruppen.

Antonsen tiltrer 1. mai. Han etterfølger Martin Breda, som ønsker avløsning etter 20 år i ledelsen, hvorav 12 år som leder av selskapet. Breda vil fortsatt arbeide i konsernet. Frode Antonsen kommer fra Buer Entreprenør AS i Skien, et annet av selskapene i BackeGruppen. Antonsen har hatt forskjellige stillinger i Buer Entreprenør siden selskapet ble etablert og innlemmet i BackeGruppen i 1991. han har ledet selskapet siden 2003. Det jobbes nå med å finne Antonsen etterfølger i Buer Entreprenør. Antonsen er utdannet ingeniør og har mange års erfaring fra entreprenørbransjen, blant annet fra Kruse Smith i Stavanger og Buer & Buer i Skien.