Trond Fossheim, SHA-rådgiver i Vedal og styremedlem i Kranteknisk Forening har vært i sentral i arbeidet med å lage en ny digital veilder for sikre løfteopersasjoner. Bildet er tatt i en tidligere anledning, fra et av Vedals byggeprosjekter i Bjørvika i 2019. Foto: Svanhild Blakstad

Trond Fossheim, SHA-rådgiver i Vedal og styremedlem i Kranteknisk Forening har vært i sentral i arbeidet med å lage en ny digital veilder for sikre løfteopersasjoner. Bildet er tatt i en tidligere anledning, fra et av Vedals byggeprosjekter i Bjørvika i 2019. Foto: Svanhild Blakstad

Svanhld Blakstad, © Byggeindstrien

Lanserer ny digital veileder for sikre løfteoperasjoner

Løfteoperasjoner med kraner og andre løfteinnretninger kan være risikofylt. Nå lanseres en helt ny digital veileder som skal bidra til å trygge dette arbeidet i bygg- og anleggsnæringen.