Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto

Lanserer ny blankett for utbyggingsavtaler i kommuner

Standard Norge lanserer byggblanketten som skal være et rammeverk for forhandlinger mellom kommuner og utbyggere om inngåelse av utbyggingsavtaler.

- Dette er en ny avtaleblankett for utbyggingsavtale mellom kommune og utbygger om utbygging til gjennomføring av en arealplan. Komiteen har falt på valget av en interaktiv blankett fremfor en standardkontrakt (NS), fordi en blankett i mye større grad dekker behov for fleksibilitet og tilpasning mellom partene. Blanketten legger til rette for at partene kan velge regulering i utbyggingsavtalen med utgangspunkt i hva de har behov for knyttet til det konkrete tilfellet, sier prosjektleder i Standard Norge, Marthe Flaskerud Hagberg i en pressemelding.

De skriver at standarden tjener som et rammeverk for forhandlinger om utbyggingsavtaler mellom kommuner og utbyggere. I tillegg tilbyr standarden kvalitetssikrede standardtekster som partene kan velge fra, ut ifra omstendighetene og behovene i det enkelte prosjekt.

«Utbyggingsavtaler er et viktig verktøy for mange kommuner. Avtalemalen er ment å være et felles rammeverk som gir grunnlag for diskusjon og forhandlinger. Blanketten tar ikke sikte på å avklare de mange rettslige spørsmål som kan oppstå ved bruk av utbyggingsavtaler. Avtalepartene må selv vurdere og anvende relevante lover og forskrifter», står det i meldingen.​

Standard Norge understreker  at årsaken til at det er utviklet en blankett i stedet for en standard i tradisjonell forstand, er at en blankett gir større fleksibilitet. Behovet for fleksibilitet skyldes blant annet at det kan være betydelige forskjeller mellom prosjekter. Det krever ulikt innhold i avtalene. En blankett tar også hensyn til kommunepolitikkens rolle og den myndigheten som kommunene har gjennom plan- og bygningsloven.