Borgarting lagmannsrett. Illustrasjonsfoto: Trond Reidar Teigen / NTB
Borgarting lagmannsrett. Illustrasjonsfoto: Trond Reidar Teigen / NTB

Lagmannsretten stanser forføyningssaken – bransjen hardt ut mot domstolen

For ett år siden tok 30 bemanningsforetak ut midlertidig forføyning mot staten for å stanse de nye innleiereglene. Nå har Borgarting lagmannsrett midlertidig stoppet behandlingen av saken.