Foto: COWI

Lager ny mulighetsstudie for vann- og avløpssektoren

COWI, Oslo Economics og Kinei undersøker hvordan kommunene kan utbedre og fornye ledningsnettet i vann- og avløpssektoren på en raskere og mer kostnadseffektiv måte enn i dag.

I en pressemelding skriver COWI at de siste prognosene viser at investeringsbehovet i VA-infrastrukturen er på 330 milliarder kroner frem mot 2040. Derfor har Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), Klima- og miljødepartementet (KLD) og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) bestilt en mulighetsstudie som skal synliggjøre de samfunnsøkonomiske effektene av å investere i – og effektivisere – vann- og avløpssektoren.

– Dette er noe av det mest spennende jeg har vært med på i mine 20 år i bransjen. Vi har i mange år visst at vi har et enormt investeringsbehov på ledninger. Mye er forsøkt, men det har ikke lyktes bransjen å møte behovet. Vi har flere gode teknikker for å legge rør i dag, og en del av oppgaven blir utforske nye tekniske muligheter samt å finne ut hvor det eventuelt er kunnskapshull. Til sist må vi inkludere miljøaspektet i det hele, sier Frid Gillebo, prosjekt- og markedssjef i COWI i meldingen.

Studien skal gi departementene anbefalinger for veien videre og foreslå strategier som de tror vil gi mest effekt på et ledningsnett som mange steder både er svært gammelt og lekkende. Mulighetsstudien skal være klar ved årsskiftet 2021/2022 og arbeidet vil mest sannsynlig videreføres i en stortingsmelding.

Oppdraget til rådgiverne i Oslo Economics, Kinei og COWI blir å sikre vannkvaliteten og samfunnssikkerheten, samtidig som samfunnsøkonomiske kostnader og negative miljøvirkninger minimeres.