Kutter ikke ved St Olavs

Helsedepartementet annonserer via dagspressen at kravene om ytterligere kutt i det vedtatte byggeprosjektet frafalles, melder Helsebygg Midt-Norge.

 

Dermed blir Kreftbygget rehabilitert og Kunnskapssenteret bygget som planlagt.

Kravene om kutt stammer fra statsbudsjettet for 2004, da departementet forutsatte at sykehusprosjektet kunne kutte 10 % av helsedelen i Fase 2.

Prosjektet satte umiddelbart i verk reduksjoner, bl.a. har St. Olavs Hospital økt gjenbruk av eksisterende medisinsk utstyr med 200 millioner kroner. Tekniske og bygningsmessige løsninger er også forenklet. Det har likevel hele tiden vært klart at den ønskede reduksjonen på over en halv milliard ikke ville være mulig uten å redusere utbyggingen. Helseregionen har flere ganger behandlet slike forslag og funnet dem totaløkonomisk ulønnsomme.

I vår framla Helse Midt-Norge en ekstern rapport om kuttmulighetene. Rapporten fra Grontmij | Carl Bro støtter tidligere redegjørelser fra Helsebygg om at den eneste muligheten for nevneverdige reduksjoner i prosjektet er å redusere omfanget av utbyggingen. Det er trolig denne rapporten som har vært endelig utslagsgivende for departementet.