<p>Protan-lærling Ingvild Fjellheim (i midten) prøver å lære Gunn Cecilie Ringdal og Jan Tore Sanner å sveise med varmluft.</p>

Kunnskapsministeren besøkte Protan i høyden for å løfte fram yrkesfag

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) besøkte fredag taktekkerlærling Ingvild Fjellheim på et boligtak i Lier. Han vil ta tak for å løfte fram yrkesfag på tampen av valgkampen.

På taket på boligprosjektet Dokka 9, med grønn og vidstrakt utsikt over Lier kommune, står kunnskapsminister Jan Tore Sanner i dyp konsentrasjon.

Med rykende apparater, ulike verktøy og instruksjoner fra Protan-lærling Ingvild Fjellheim prøver han og Lier-ordfører Gunn Cecilie Ringdal (H) å sveise hvert sitt takbelegg.

- Nei… Det blir bare bulker, altså. Jeg må prøve igjen, sier Sanner oppgitt.

Etter flere minutter med prøving og feiling, konkluderer han med at sveising burde overlates til profesjonelle.

- Det var kjempegøy, men etter å ha prøvd meg på taktekking er min oppfordring: Bruk fagarbeidere! Det er moro for en amatør å prøve seg, men overlat dette til de som kan det, sier han.

Stadig flere velger yrkesfag

Jan Tore Sanner prøver seg som taktekker.

Protan hadde invitert de to politikerne fredag, for å skape blest om lærlingkampanjen «Bruk mer enn bare hodet», og sette fokus på rekruttering til byggebransjen generelt og takbransjen spesielt.

Sanner er positiv til kampanjen, og påpeker at det er stort behov for fagarbeidere i Norge.

– Det er viktig å satse på yrkesfag. Derfor har regjeringen i en 5-årsperiode gjennomført et yrkesfagløft, som vi ser gir gode resultater. Det er nå flere som velger yrkesfag enn studieforberedende, sier han.

Sanner mener det er spesielt viktig å satse på lærlingeordningen.

– Rekordmange elever får læreplass. Det går i riktig retning, men vi har fortsatt en vei å gå. Samtidig satser vi på kompetanseheving for lærere i yrkesfag, og neste år legger vi om strukturen på yrkesfagene. Det blir mer praksis, for å gjøre elevene bedre forbered når de skal ut i lære, sier han.

Sanner sier regjeringen vil fortsette yrkesfagløftet framover i samarbeid med fylkeskommunene, partene i arbeidslivet og bransjeorganisasjonene.

- Jeg tror samarbeidet bidrar positivt. Neste år styrker vi også utstyrsstipendet, som har vært en økonomisk barriere for flere. Bygg- og anleggsfag får styrket utstyrsstipend på rundt 2.000 kroner i året, sier han.

Etterlyser bedre veiledning

Lærling Ingvild Fjellheim er med og fronter kampanjen til Protan, og synes det er veldig positivt at kunnskapsministeren er opptatt av yrkesfag.

Gjorde han en brukbar sveisejobb?

- Nei, sier hun lattermildt.

- Men det er veldig fint at han vil møte og snakke med oss, og sette fokus på yrkesfag.

– Hva mener du burde gjøres for å lokke flere til yrkesfag?

­– Det hadde hjulpet hvis ungdomsskoleelever fikk flere alternativer når de skal velge linje videre. Det er mange jobber de aldri får høre om, så studieveilederne må gjøre en bedre jobb med å presentere mulighetene de faktisk har, sier hun og legger til:

– Jeg hadde for eksempel ikke visst om dette faget hvis det ikke var for faren min. Han var taktekker og blikkenslager. De ulike yrkesfagene må markedsføres bedre, og det bør også alle fordelene med å velge en slik retning. Her er du sikret en stabil jobb med god inntekt og normale arbeidstider.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Ingvild Fjellheim instruerer  Gunn Cecilie Ringdal og Jan Tore Sanner.

Sanner sier Fjellheim bekrefter det han hørt fra flere, nemlig at studieveiledningen på ungdomsskolene er for dårlig.

– Det er viktig med bedre studieveiledning, slik at elevene ikke bare velger det mor og far og venner mener er fornuftig. De må selv føle seg trygge på valget, og da må de få mer kunnskap om mulighetene de har, sier han.

Stort behov for taktekkere

Lærlingkampanjen «Bruk mer enn bare hodet» er et av grepene Protan har tatt for å løfte anseelsen for yrkesfag og samtidig sikre nødvendig påfyll av taktekkere.

Konsernsjef Erik Øyno i Protan sier det er hyggelig at politikere med påvirkningskraft vil hjelpe dem med å nå målet.

– Målet vårt er å fremsnakke yrkesfag, og det er grunnen til at vi har invitert Sanner og ordføreren i dag. Vi ønsker at de legger best mulig til rette for at flere ungdom velger praktiske fag. Det er behov for mange flere i byggebransjen, og vi har et stort behov i takbransjen, sier han.

Øyno sier de erfarer at mange unge ikke kjenner til takbransjen og dermed ikke vurderer et fagbrev som taktekker når de skal velge retning for yrkeskarrieren.

– Når ungdom sier de vil bli håndverkere, så tenker de gjerne på elektriker-, rørlegger- eller snekkeryrket. De mindre fagene som blikkenslager og taktekker er rett og slett ikke kjent nok, sier han.

Derfor satser nå Protan tungt på rekruttering av lærlinger og på kompetanseløft for både nye og eksisterende taktekkere.