Ill. Asplan Viak AS

Kruse Smith bygger barneskole på Nøtterøy

Kruse Smith har signert avtale med Færder kommune om å bygge kommunens nye barneskole, Labakken skole. Skolen skal huse tre paralleller og inntil 588 elever. Kostnadsrammen er 250 millioner kroner.

– Vi gleder oss veldig til å starte opp byggingen av denne nye skolen. I tillegg til skole blir dette en viktig arena for barne- og ungdomskultur i nærområdet. Det kjennes godt å kunne være med å skape slike arenaer, forteller Are Tafjord, distriktssjef i Kruse Smith i en pressemelding.

Utover normal skoledrift skal skolen huse en kulturscene, en flerbrukshall med håndballbane og en egen motorikkhall. Kulturskolen i kommunen vil også innta den nye skolen med sine aktiviteter.

Det stilles krav til fossilfri byggeplass og klimaregnskap som minimum omfatter materialer benyttet i bygget. Den ferdige skolen skal tilfredsstille krav til plusshus.

– Kommunen har i planleggingen av skolen hatt stort fokus på miljø. Derfor legges det opp til å ha solcellepanel på taket og et robust og isolerende klimaskall. Det er også vedtatt at skoleprosjektet skal ha 30 prosent reduksjon av klimagassutslipp fra materialbruk i oppføringsfasen sett opp mot tilsvarende referansebygg. Så nå gleder vi oss bare til å få realisert dette sammen med Kruse Smith, sier Eivind Halvorsen, prosjektleder i Eiendomsforvaltning i Færder kommune.

Den nye skolen skal være klar til stolestart høsten 2021.

Ill. Asplan Viak AS