<p>Kronprinsesse Mette Marit fikk en dagsaktuell oppdatering på grønne bygg da hun deltok på Zerokonferansen 28. oktober. I bakgrunnen Guro Nereng, som er fagansvarlig for bygg i Zero.</p> Foto: Foto: Svanhild BlakstadSverre Tiltnes i Bygg21 og Isak Oksvold i Aspelin Ramm er godt fornøyd med at Zerokonferansen har fått et sterkere fokus på bygg og byer. Foto: Foto: Svanhild BlakstadTorfinn Lysfjord i GK Norge redegjorde for erfaringene med Miljøhuset GK etter tre års drift under Zerokonferansen 2015. (Foto: Svanhild Blakstad)GRØNNE BYGG: Jon Arild Raaen i LOS Energy på Zerokonferansen 2015. (Foto: Svanhild Blakstad)Teknologianalytiker Monica Havskjold i Statkraft på Zerokonferansen 2015. (Foto: Svanhild Blakstad)Temautstillingene på Zerokonferansen 2015 presenterer det fremste innen dagens klimateknologi og morgendagens løsninger. (Foto: Svanhild Blakstad)Temautstillingene på Zerokonferansen 2015 presenterer det fremste innen dagens klimateknologi og morgendagens løsninger. (Foto: Svanhild Blakstad)Temautstillingene på Zerokonferansen 2015 presenterer det fremste innen dagens klimateknologi og morgendagens løsninger. Her besøker MDGs Marius Hansson en av utstillerne. (Foto: Svanhild Blakstad)Temautstillingene på Zerokonferansen 2015 presenterer det fremste innen dagens klimateknologi og morgendagens løsninger. (Foto: Svanhild Blakstad)Temautstillingene på Zerokonferansen 2015 presenterer det fremste innen dagens klimateknologi og morgendagens løsninger. (Foto: Svanhild Blakstad)Temautstillingene på Zerokonferansen 2015 presenterer det fremste innen dagens klimateknologi og morgendagens løsninger. (Foto: Svanhild Blakstad)Temautstillingene på Zerokonferansen 2015 presenterer det fremste innen dagens klimateknologi og morgendagens løsninger. (Foto: Svanhild Blakstad)Temautstillingene på Zerokonferansen 2015 presenterer det fremste innen dagens klimateknologi og morgendagens løsninger. (Foto: Svanhild Blakstad)Temautstillingene på Zerokonferansen 2015 presenterer det fremste innen dagens klimateknologi og morgendagens løsninger. (Foto: Svanhild Blakstad)Temautstillingene på Zerokonferansen 2015 presenterer det fremste innen dagens klimateknologi og morgendagens løsninger. (Foto: Svanhild Blakstad)Temautstillingene på Zerokonferansen 2015 presenterer det fremste innen dagens klimateknologi og morgendagens løsninger. Bente Haukeland Næss i Asplan Viak. (Foto: Svanhild Blakstad)Temautstillingene på Zerokonferansen 2015 presenterer det fremste innen dagens klimateknologi og morgendagens løsninger. (Foto: Svanhild Blakstad)Temautstillingene på Zerokonferansen 2015 presenterer det fremste innen dagens klimateknologi og morgendagens løsninger. (Foto: Svanhild Blakstad)Temautstillingene på Zerokonferansen 2015 presenterer det fremste innen dagens klimateknologi og morgendagens løsninger. (Foto: Svanhild Blakstad)Temautstillingene på Zerokonferansen 2015 presenterer det fremste innen dagens klimateknologi og morgendagens løsninger. (Foto: Svanhild Blakstad)Zerokonferansen 2015. (Foto: Svanhild Blakstad)Det var folksomt på Zerokonferansen 2015. (Foto: Svanhild Blakstad)Zerokonferansen 2015. (Foto: Svanhild Blakstad)Ap-politiker Anna Ljunggren og Mudassar Kapur fra Høyre deltok på seminaret om grønne bygg under Zerokonferansen. (Foto: Svanhild Blakstad)

Kronprinsessen ville lære mer om grønne bygg

Kronprinsesse Mette-Marit valgte foredraget om grønne bygg da hun besøkte Zerokonferansens andre dag på Folkets Hus i Oslo onsdag formiddag. (Bildekarusell)

Temaet for årets Zerokonferanse var De grønne spydspissene, og det var fullsatt sal på sesjonen som fokuserte på de fremste løsningene innen grønne bygg.

Helt overraskende for deltakerne ble det like før seminarstart kunngjort at kronprinsessen og Oslos nye ordfører Marianne Borgen ville overvære de fem foredragene med innledere som tok for seg en rekke aktuelle problemstillinger gjennom presentasjoner av ulike spydspissprosjekter og forskningsprosjekter.

Ifølge programmet heter det at dersom byggsektoren i Norge virkelig skal bli grønn, må all energibruk bli fossilfri. Den lille energien som brukes må produseres og utnyttes effektivt, og materialer med gode energi- og klimagassegenskaper må etterspørres.

John Arild Raaen i LOS Energy snakket om mulighetene som ligger i å utnytte fossilfri «forbrukerfleksibilitet», inkludert å erstatte fossil spisslast og presentere hvordan mindre bedrifter får inntekter ved å stille energi til rådighet for nettoperatører.

Monica Havskjold, teknologianalytiker i Statkraft og professor II ved NMBU, tok for seg samspillet mellom elektrisitet og fjernvarme på lokal- og systemnivå.
Torfinn Lysfjord i GK Norge fortalte om erfaringer med energiløsningene ved Miljøhuset GK etter tre års drift.

Isak Oksvold i Aspelin Ramm snakket om jakten på overskuddsenergi og løsningene som skal til for å utnytte dette.

Inger Andresen, professor i integrert energidesign ved NTNU, tok for seg materialer i energi- og klimaregnskapet: Hvor viktig er det?

- Lover godt for fremtiden
Sverre Tiltnes, direktør i Bygg21, var en av deltakerne på sesjonen om grønne bygg.

- Denne delkonferansen er veldig relevant i forhold til hvor bransjen er akkurat nå. Deltakerne fikk en dagsaktuell oppdatering på muligheter og utfordringer. Man drar herfra med masse energi, sier Tiltnes til Byggeindustrien.

Han mener det gir et bra signal for bransjen at akkurat denne delen fikk prominent besøk:

- Jeg tror det var mange som skvatt da kronprinsessen og Oslos nye ordfører valgte seg et bygg-seminar på Zerokonferansen. Det er et viktig signal og lover godt for fremtiden, sier han.

Økt fokus på bygg og byer
Også Aspelin Ramms Isak Oksvold, som selv holdt innlegg om jakten på overskuddsenergi og løsningene som skal til for å utnytte dette, berømmet årets konferanse sett fra bygg- og eiendomsbransjens ståsted.

- Det er veldig bra at Zerokonferansen etterhvert har fått et sterkt fokus på bygg og byer. Det ligger mange muligheter i vår sektor – noe som hittil har manglet litt i klimadebatten, sier Oksvold, som er direktør for miljø og samfunnansvar.

Aspelin Ramms direktør for miljø og samfunnsansvar, Isak Oksvold, var en av innlederne på seminaret om grønne bygg under Zerokonferansen 2015. (Foto: Svanhild Blakstad)

Han påpeker at konferansen er og vil bli en enda viktigere arena for byggebransjen.

- Alt henger sammen, og her møtes man på tvers av bransjer. Derfor er dette en viktig møteplass, sier Oksvold.

Zerokonferansen arrangeres i år for tiende gang. Hovedtemaet har vært å belyse de aktørene som går foran og viser vei mot et lavutslippssamfunn.