Krever full rensing på Melkøya

Miljøvernere og leder av Stortingets energi- og miljøkomité står samlet i kravet om full rensing av Statoils utslipp fra Melkøya.

Statoil har søkt om å øke utslippene av miljøgasser fra gassfabrikken på Melkøya i Hammerfest med 200.000 tonn. Når anlegget starter opp til sommeren, blir LNG-fabrikken dermed Norges største enkeltstående forurenser, melder NRK. Statoils søknad om økte utslipp møtes med krav om at alt utslipp må renses. Ifølge NRK støtter lederen av Stortingets energi- og miljøkomité, Gunnar Kvassheim (V), miljøvernorganisasjonenes krav om rensing av hele utslippet på 1,2 millioner tonn CO2 innen 2012. Det er ikke mulig å kombinere et sterkt ønske om redusert utslipp, men samtidig å tillate økte utslipp en rekke steder i landet, påpeker Kvassheim. Regjeringens mål er å redusere utslippene av klimagasser i Norge radikalt. Gassfabrikkens vertskommune, Hammerfest, er betenkt over at Statoil i stedet ønsker å øke utslippene. Forurensningen fra Melkøya er i utgangspunktet betydelig, og det er ingen som ønsker at de skal bli større, sier rådmann Dagny Haga i Hammerfest kommune. Miljøvernmyndighetene vil i løpet av 1-2 måneder avgjøre om Statoil får øke utslippene.