Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB

Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB

Krever at Enova må støtte energitiltak i boliger og yrkesbygg

21 organisasjoner har skrevet brev klima- og miljøminister Espen Barth Eide der de ber om at Enova må støtte energitiltak i boliger i yrkesbygg.

De peker på at energitiltak i boliger og yrkesbygg kan gi store mengder konfliktfri strøm.

– Nå haster det med å få på plass en helhetlig politikk og sterkere virkemidler for å hente ut potensialet, heter det i brevet.

De peker videre på at norske klimakutt frem mot 2030 forutsetter tilgang på store mengder fornybar strøm.

– Å bygge ned støtteordningene i boliger og yrkesbygg vil svekke motivasjonen til å gjennomføre energitiltak. Da vil samfunnet gå glipp av store mengder konfliktfri strøm. Det kan resultere i at det blir vanskeligere, dyrere og skapes større motstand mot å gjennomføre andre viktige klimatiltak.

Det er altså nødvendig å justere Enova-avtalen for å utløse enøk-potensialet i boliger og yrkesbygg. Den nye Enova-avtalen for perioden 2021 – 2024 har ikke et eget mål for energieffektivisering. I januar 2021 varslet Enova at flere programmer rettet mot byggsektoren, som har hatt tradisjonell energieffektivisering som mål, skal avvikles. Begrunnelsen var at støtte ikke er avgjørende for videre markedsutvikling, skriver aktørene.

Les hele brevet her