Olje- og energiminister Tina Bru (til venstre) og sammen med Jannicke Bjerkås, CCS-direktør ved Fortum Oslo Varme, under et besøk ved avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Krav om EU-støtte kan forsinke CO2-rensing med flere år

Fortum Oslo Varme mener nye krav fra regjeringen om pengehjelp fra EU kan føre til at CO2-rensing i Norge må utsettes til 2026 eller 2027.

De norske planene om fangst og lagring av CO2, såkalt CCS, kastes nå på nytt ut i usikkerhet på grunn av krangling om hvem som skal ta regningen.

Stortinget har bedt om en endelig norsk investeringsbeslutning i høst. Men nå har regjeringen bedt industriaktørene som skal stå for selve fangsten, om å søke medfinansiering fra EUs innovasjonsfond.

Dermed åpnes en ny prosess som kan føre til at oppstart forsinkes i årevis, og der utfallet er høyst usikkert.

Skaper usikkerhet

De nye opplysningene kom fram under en presentasjon som CCS-direktør Jannicke Bjerkås ved Fortum Oslo Varme holdt på et nettseminar tirsdag.

Fortums avfallsforbrenningsanlegg på Klemetsrud i Oslo er det ene av to industrianlegg i Norge der det nå planlegges fangst av CO2. Den andre anlegget er Norcems sementfabrikk i Porsgrunn.

Bjerkås mener Fortum kan komme i gang med CO2-fangst på Klemetsrud i løpet av 2024 hvis norske myndigheter tar en endelig investeringsbeslutning i høst.

Men oppstart må vente til 2026 eller 2027 hvis Fortum i tillegg må vente på svar fra EU.

– Det skaper ny usikkerhet, sier Bjerkås til NTB.

Hun mener forsinkelsen kan undergrave hele prosjektets troverdighet.

Det er ikke gitt at de norske prosjektene er kvalifisert for EU-støtte, advarer hun. Samtidig kan prosjektrapporter gå ut på dato og nøkkelkompetanse gå tapt mens selskapene venter på svar.

Opposisjonen bekymret

Både Arbeiderpartiet og SV reagerer kraftig på opplysningene. De krever at olje- og energiminister Tina Bru (H) må komme på banen.

– Olje og energiministeren må slå fast at det kommer en positiv investeringsbeslutning i høst for begge CO2-fangstanleggene slik at arbeidet med dette viktige klimakuttet kan komme i gang, sier SVs Lars Haltbrekken.

Arbeiderpartiets Espen Barth Eide understreker at han er for samarbeid med EU om CCS.

– Men dette må ikke utsette framdriften. Vi må ta ansvar på norsk kjøl, sier Eide til NTB.

Kan støtte én av to

Statssekretær Tony Tiller (H) i Olje- og energidepartementet forklarer oppfordringen til Fortum og Norcem med at regjeringen ennå ikke har tatt stilling til om det skal bygges ut ett eller to anlegg for fangst av CO2.

– Det er ikke fattet beslutning om dette ennå. Det er dermed fortsatt et mulig utfall at prosjektet gjennomføres med én fangstaktør. Vi har derfor oppfordret Norcem og Fortum Oslo Varme å søke støtte fra innovasjonsfondet som en alternativ finansieringskilde dersom staten beslutter å støtte ett fangstprosjekt og deres prosjekt ikke vinner fram i konkurransen, sier Tiller til NTB.

Bellona-sjef Frederic Hauge mener Olje- og energidepartementet har opptrådt uryddig.

– Det man gjør nå, skaper usikkerhet for de internasjonale investorene som er villige til å satse på dette i Norge. Det er ikke bra for Norges rykte, og det blir ekstremt vanskelig å nå klimamålene i Norge uten at dette settes i gang, sier Hauge til NTB.

– Det er hårreisende, det regjeringen nå gjør, sier han.