ra venstre: Byggeleder Erik Gulbrandsen fra Omsorgsbygg/HR-partner, prosjektleder Roger Walle fra entreprenøren GAS, anleggsleder Oddbjørn Hansen, prosjektleder Helga Loholt fra Omsorgsbygg/OEC, driftsleder Terje Gustavsen fra Omsorgsbygg, eiendomsansvarlig Trude Edvardsen fra Omsorgsbygg, verneombud Bente Sørensen i Storgården barnehage.

Kranselag på Storgården barnehage

Storgården barnehage i Østensjø bydel i Oslo skal stå ferdig mot slutten av dette året. At taket nå er tett ble feiret på tradisjonelt vis med kranselag for alle som har sin arbeidsplass på byggeplassen, samt byggherren Omsorgsbygg.

- Vi er i rute på alle fronter, både med hensyn til fremdrift, kostnader, på kvalitet og på miljøsertifiseringen, sier Helga Loholt, prosjektleder for byggherren Omsorgsbygg Oslo KF.
Storgården bygges etter passivhus-standard, og skal miljøsertifiseres til BREEAM NOR very good. Den skal bli barnehagen til 180 barn, barn som nå er i erstatningslokaler blant annet på Skullerud.
- Bygget er forankret til fjell med 28 stålpæler. Det vil også bygges en støyskjerm mot E6 ved Ryenkrysset, men med vinduer i, så barna kan følge med på det som skjer utenfor, sier Loholt, som også lover at utearealene blir godt opparbeidet til glede både for barna som skal gå i barnehagen, men også som et lekeområde for nabolaget når barnehagen er stengt.