Arkivfoto

Kraftig økning i registrering av elvarebiler

Elektriske personbiler har blitt et vanlig syn på norske veier. Nå kommer også de elektriske varebilene for fullt.

Registreringstallene for nye varebiler viser at det har vært en jevn stigning i andelen førstegangsregistrerte elektriske varebiler de siste årene. Men hittil i 2021 har markedsandelen gått rett i været.

- I årets tre første måneder er det førstegangsregistrert 1.474 elektriske varebiler. Dette utgjør en andel på hele 23,8 prosent, sier Espen Andersson i Statens vegvesen i en pressemelding.

For hele 2020 var andelen elektriske varebiler på 11,1 prosent.

- Det er ingen grunn til at denne utviklingen ikke skal fortsette. Det kan se ut som at 2021 blir året da elvarebilene kommer for fullt, sier Andersson videre.

- Dette er en utvikling i riktig retning, som bidrar til å oppfylle Norges klima- og miljømål. Personbilmarkedet har vist hvor raskt vi kan gjøre et skifte fra fossile energikilder til elektrisk drift, og det er veldig bra at vi ser en tilsvarende utvikling i varebilmarkedet, sier Andersson.
En opptelling på Statens vegvesens nybilvelger på vegvesen.no viser at det er nå 12 produsenter som tilbyr mer enn 115 varianter av elektriske varebiler på det norske markedet.