Utvalgsleder Jon Gunnar Pedersen under pressekonferansen der den endelige rapporten fra «Norge mot 2025»-utvalget presenteres. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Koronautvalg vil reformere skattesystemet

Det regjeringsoppnevnte «Norge mot 2025»-utvalget vil ha en helhetlig gjennomgang av det norske skattesystemet for å se på mulige endringer.

Utvalget har fått i oppgave å se på konsekvensene av koronapandemien i Norge og hvordan den påvirker økonomien de neste årene.

De foreslår at det lages et nytt utvalg igjen, som skal gjennomgå hele skattesystemet «og vurdere sider ved skattesystemet som kan justeres for å styrke produktivitetsveksten og konkurransekraften, samtidig som fordelingshensyn og hensynet til naturens bærekraft ivaretas.»

Blant annet mener de at dagens skattegrunnlag kan utnyttes bedre.

– Det er en rekke unntak fra avgifter, skatteplikt og fradragsordninger som uthuler skattegrunnlagene og som gjør at vi må ha høyere skattesatser enn vi ellers kunne hatt, skriver de i sin rapport.

De vil også at man ser på «nye og gode skattegrunnlag».

– Norsk økonomi har flere skattegrunnlag som kan utvides. Det gjelder blant annet beskatning av bolig, eiendom og grunnrente.

I tillegg vil de se på ordninger som grønn skatteomveksling.

«Norge mot 2025»-utvalget ble satt ned i fjor vår og fikk i oppdrag å vurdere hvordan konsekvenser av virusutbruddet, utviklingen i internasjonal økonomi, smitteverntiltakene og de økonomiske mottiltakene vil påvirke utviklingen i norsk økonomi fram mot 2025.

Det er ledet av Arctic Securities-partner Jon Gunnar Pedersen.