Svinesundbrua. Foto: Santina Crolla / Svinesundforbindelsen

Korona forlenger bompengeperioden på Svinesundforbindelsen

Stans i grensepasseringene over Svinesund under koronakrisen gjør at bompengeperioden blir forskjøvet til over nyttår.

Det skriver Svinesundforbindelsen AS i en pressemelding torsdag.

‒ Tidligere har vi beregnet opphør av bompenger ved slutten av oktober i år. Dersom grensetrafikken går tilbake til normalt nivå i september, vil bompengene kunne forsvinne i løpet av første kvartal 2021, sier styreleder Arne Øren i Svinesundforbindelsen.

Opprinnelig regnet man, ifølge pressemeldingen, med bompenger over Svinesund til 2025, men etter stor trafikk og solid drift over tid, vil bommene over de to Svinesund-bruene fjernes tidligere.

Svinesundsforbindelsen hadde i 2019 driftsinntekter på 200 millioner kroner etter nesten 8,5 millioner passeringer mellom Norge og Sverige.

Selskapet avholdt torsdag generalforsamling.

Flere biler

Det er registrert nesten 8,5 millioner passeringer i 2019, fordelt på 90,9 prosent lette og 9,1 prosent tunge kjøretøy. Andelen lette kjøretøy er litt høyere enn i 2018.

Trafikkveksten i 2019 var på 1,3 prosent sammenlignet med året før, heter det i pressemeldingen fra Svinesundforbindelsen.

104 millioner igjen

Samlede bruttoinntekter for selskapet i 2019 ble 199,8 millioner kroner. Driftskostnadene var på 21,2 millioner kroner, hvilket ga et driftsresultat før disposisjoner og renter på 178,6 millioner kroner, en reduksjon på 2,9 millioner fra 2018.

Selskapet har en total lånegjeld på 104 millioner kroner ved årsskiftet 2019-20 etter at det ble nedbetalt 150 millioner på selskapets lån i 2019.