Kontrollen med oppkjøp bør styrkes, mener justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl og forsvarsminister Bjørn Arild Gram (begge Sp). Bildet er fra en pressekonferanse i februar. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Kontrollen med oppkjøp bør styrkes, mener justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl og forsvarsminister Bjørn Arild Gram (begge Sp). Bildet er fra en pressekonferanse i februar. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Kontrollen med oppkjøp bør styrkes, mener regjeringen

Regjeringen foreslår å styrke kontrollen med oppkjøp som kan være i strid med nasjonale sikkerhetsinteresser.

– Det er viktig å unngå at uønskede aktører får innsikt, kontroll og innflytelse over verdier som er av betydning for nasjonal sikkerhet, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Lovforslaget som regjeringen nå legger fram, innebærer blant annet at departementene gis økt mulighet til å gjøre bestemmelsene i sikkerhetsloven gjeldende for flere virksomheter enn i dag, og å senke terskelen for at erverv i virksomheter må meldes inn til myndighetene.

– Nå tar regjeringen tak i utfordringene med hvem som eier virksomheter i Norge, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

(©NTB)