Winthrop Center er verdens største kontorbygg med passivhusstandard. Illustrasjon: Hendel Architects

Kontorbygg i Boston er verdens største passivhus-kontor

Winthrop Center i Boston er det største kontorbygget som er sertifisert som passivhus.