Konsekvensutredning for gasskraftverk i Hammerfest

NVE har mottatt konsesjonssøknad og konsekvensutredning for Hammerfest Energi AS sitt planlagte gasskraftverk med CO2-håndtering i Hammerfest kommune i Finnmark fylke.

Kraftverket planlegges bygd på Rossmolla og skal knyttes til den nye 132 kV-ledningen som går fra Hammerfest trafo til LNG-anlegget på Melkøya. Gasskraftverket vil få en installert effekt på 100 MW, og en årlig produksjon av elektrisk kraft på 700-800 GWh. Eksosen skal renses for CO2 ved bruk av teknologi utviklet av det norske selskapet Sargas.