Jonas Tautra Vevatne, nettverksleder og miljørådgiver i Asker kommune. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen / Vest Vind Media
Jonas Tautra Vevatne, nettverksleder og miljørådgiver i Asker kommune. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen / Vest Vind Media

Kommuner rundt Oslo krever klimagassregnskap

Flere av kommunene i hovedstadsregionen stiller nå i felleskap krav til klimagassregnskap.

Osloregionnettverket til Norsk Kommunalteknisk Forening har i 2021 hatt en arbeidsgruppe som nå kommer med anbefaling om hvilke krav man skal stille til klimagassregnskap i byggeprosjekter. Arbeidsgruppa mener at fullstendige og transparente klimagassregnskap både er viktig for at vi skal kunne lære fra de enkelte byggeprosjektene og bli i stand til å stille mer presise kontraktskrav, skriver Norsk Kommunalteknisk Forening i en pressemelding.

– Kommunene trenger at disse utføres på en enhetlig måte, slik at man bedre kan sammenligne regnskapene mellom prosjekter, sier miljørådgiver i Asker kommune, Jonas Tautra Vevatne, som er nettverksleder i meldingen.

– På den måten sikrer vi at kontraktskrav om klimagassreduksjoner faktisk følges, fortsetter han og påpeker at dette har vært en utfordring i tidligere prosjekter, legger han til.

NKF-nettverket vil nå kreve at det leveres klimagassberegninger både for prosjektert og ferdigstilt bygning og at det brukes aktivt som et styringsverktøy gjennom byggeprosessen. Kravene som nå stilles i regionen, viser blant annet noe om omfanget av beregningene og legger særlig vekt på klimagassregnskapet for byggematerialene samt energifaktorer, eierskap til data og kvaliteten på dem og hvordan det skal rapporteres.

Nettverket består av kommunene Asker, Bærum, Frogn, Lillestrøm, Lørenskog, Nesodden, Nittedal, Nordre Follo, Oslo, Ringerike, Rælingen, Vestby, Ås.

– Ambisjonen er at kommunene skal opptre likt overfor leverandørene når de bestiller klimaregnskap for sine byggeprosjekter. På den måten får kommunene bedre oversikt over egne utslipp og til å ta gode valg av løsninger som bidrar til å redusere klimagassutslippene innen 2030. De fleste av landets kommuner har satt langt høyere klimaambisjoner enn regjeringen, og for å nå de, må utslipp fra kommunale byggeprosjekt reduseres, forteller Vevatne i meldingen.