– Vi kommer ikke utenom byggenæringen i klimasaken, sier statssekretær Nancy Porsanger Anti i Kommunal- og distriksdepartementet.

– Vi kommer ikke utenom byggenæringen i klimasaken, sier statssekretær Nancy Porsanger Anti i Kommunal- og distriksdepartementet.

Kommunaldepartementet ser på hvordan vi kan bygge mindre og rehabilitere mer

Statssekretær Nancy Porsanger Anti i Kommunal- og distriksdepartementet sier de ser på hvordan de i tiden fremover skal bygge mindre nytt og i større grad rehabilitere mer.