Per Helge Pedersen, næringspolitisk redaktør i Byggeindustrien.

Kommentar: Stadig flere naturskader

Det blir et stadig våtere og villere vær. Dette øker også risikoen for skader på de bygg og de anlegg som står der.

I Byggeindustrien har vi i årevis fokusert på denne problemstillingen.Tirsdag tar NRK Brennpunkt opp de utfordringer vi står overfor. Men spørsmålet er – tar vi dette innover oss?

Nyttårsorkanen en vekker

Når man er oppvokst ute ved havet i det rasutsatte fylket Møre og Romsdal, har man sannelig mange ganger fått føle kreftene på kroppen. Da nyttårsorkanen i 1992 stilnet så det mange steder ut som en krigssone med ødelagte hus og anlegg. Slik var det også i min hjemby Kristiansund.

Etter den tid har det vært nye orkaner som har forårsaket nye ødeleggelser flere steder i landet. I tillegg synes det å komme stadig flere ras og nedbørsmengdene øker. Det betyr at det oftere blir flom.

Vi må bygge for ekstremvær

Vi må erkjenne at det er bygget hus på steder hvor det aldri vært bygget hus. Vi må også erkjenne at vi har bygget for simpelt, med for dårlige materialer og på en lite konstruktiv måte. Dette ser vi også i mange anleggsprosjekt. Når nye veier må stenges på grunn av flom, eller når veier blir ødelagt på grunn av at man ikke har sikret seg i forhold til å bli kvitt flomvannet, ja, da er det noen som ikke har gjort jobben sin. Mange mener at man må ta en kalkulert risiko, og at det blir for dyrt å bygge for at konstruksjoner skal tåle ekstremvær. Jeg tror mange må revurdere sine standpunkter når skadeomfanget vokser slik vi ser at det gjør nå.

Mer forskning må til

Heldigvis er det bevilget mye penger de siste årene til hvordan byggenæringen også må tilpasse seg. Et nytt stort program er nå startet. Vi er også fornøyd med at Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har engasjert seg så sterkt gjennom arbeidet med «State of the Nations». Dette arbeidet som også ert blitt presentert på Byggedagene, har gitt stor oppmerksomhet også i media.

Nå kan forsikringsselskapene si stopp

De siste årene har utbetalingen for skader etter naturkatastrofer økt kraftig. Nå vurderer forsikringsselskapene å nekte å forsikre eiendom i utsatte områder. Dette blir belyst i «Brennpunkt-programmet»

På sine nettsider skriver NRK:

På begynnelsen av 2000-tallet lå naturskadeutbetalinger fra private forsikringsselskaper på mellom 85 og 500 millioner kroner i året, ifølge tall fra Finans Norge. Men fra 2011 har skadeomfanget og utbetalingene skutt i været.

I toppåret 2011 ble det utbetalt erstatninger for over 2,6 milliarder kroner, og siden da har utbetalingene hvert år kommet over 700 millioner, en grense som ble passert for 2015 allerede i mars.

Kommunene må ta ansvar

Informasjonssjef Bjarne Aani Rysstad i Gjensidige sier til NRK at kommunene må ta mer ansvar for å hindre naturskader framover. Den samme oppfatningen har de fleste forsikringsselskapene. Problemet er å få kommunene til å ta dette ansvaret. Mange steder er bekker lagt i rør. Sentrumsområder er bebygget – og alle gater og plasser er asfaltert. Men vannet vil alltid vinne seg et sted å renne – og det betyr da at kjellere, parkeringsanlegg fylles med vann som igjen fører til store skader.

Det er heller ikke tvil om at mange kommuner har tillatt at det blir bygd hus på rasfarlige områder, i flomutsatte områder eller på områder som er utsatt for skader grunn av sterk vind.

Vi blir ikke overrasket dersom forsikringsselskapene setter foten ned. Mange utsatte prosjekter kan bli nektet forsikring – og hvem er det da som tør å bygge?